TEENUSED.

Pakume erinevaid plekksepatöödega seotud teenuseid, aknaplekist suure katuseni.

 • Plekk-katuste ehitus, remont, hooldus.
 • Valtsplekk- katuste paigaldus, remont, hooldus.
 • Varikatuste valmistamine ja paigaldus.
 • Vihmaveesüsteemide valmistamine, paigaldus.
 • Katuse turvatoodete (redelid, käigusillad, lumetõkked) paigaldus.
 • Kõikvõimalike liistprofiilide valmistamine, paigaldus.
 • Plekksepatööd, plekksepa eritööd, valtsplekitööd.
 • Erikujulised plekid, plekid kliendi jooniste järgi.
 • Korstnaplekid, mütsid, läbiviigud, kateseluugist, jne. valmistamine, paigaldus.
 • Käsitöötooted.
 • Katuse puusepatööd.
 • Nõustamine, materjalide hange, transport.
 • Talvel lume, jää- ja purikatõrje.